Prawo rodzinne

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, reprezentując Klientów, m. in. w sprawach:

  • o rozwód i separację (w tym podział majątku między małżonkami),
  • o alimenty,
  • o unieważnienie małżeństwa,
  • dotyczących wykonywania, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej,
  • dotyczących ustalenia czy zaprzeczenia ojcostwa,
  • o ubezwłasnowolnienie,
  • o ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Centrum biurowe haxo

Kancelaria przyjmuje klientów po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania.

mapa